warning !!!

chủ homstay là 1 con điên đúng nghĩa. nếu bạn ko thích đến 1 ổ đi thay vì du lịch thì hẵng ghé vào. còn bạn là 1 người bìh thường thì tránh xa nơi này ra