sự chăm sóc tận tình của phụ ta và bác sĩ rất ưng ý

tôi hài lòng