Phần mềm khá hay

Tôi đã sử dụng phần mềm cho việc quản lý khách hàng và công việc bên ngành bds và tôi thấy hài lòng về phần mềm.