Mới đi hôm qua xong. Đợi đuối luôn

Tôi mới đi hôm qua xong, ngồi đợi cũng đuối luôn, kinh nghiệm gọi đt trc lần sau. Nói chung tiệm ok