Homestay Tuyệt vời là đây

Một Homestay tuyệt vời cho những ai muốn tìm sự tĩnh lặng và khung cảnh thiên nhiên, với đầy đủ các loại hoa tuyệt đẹp và cây ăn trái. Một Homestay thân thiện và đặc biệt về cô chủ vui vẻ, nhiệt tình, giá cả lại hợp với giớ bình dân. Ai đã tới một lần rhì chắc chắn sẽ quay lại.