Baris Tea & Coffee House – Nguyễn Thanh Đằng

Lý tưởng để hội họp bạn bè, không gian rộng và khá đẹp, anh em nhân viên dễ thương, đồ uống khá ổn nhưng có vài điều nhỏ nhỏ nhưng ảnh hưởng khá lớn : “Hết bàn rồi!”, (mặc dù chưa biết mình đã có bạn trong đó hay chưa) Là câu mình được chào đón mỗi tối đến với BRis- khá mất cảm tình.
 

Viết Review

Click để đánh giá

Claim This Listing

Xác nhận địa điểm của bạn để quản lý trang địa điểm. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải ảnh lên, thay đổi nội dung trong danh sách và nhiều hơn nữa.